vài nét về họ Hồ- nguồn từ thư Hồ Tĩnh Tâm trả lời Hồ Huy

VÀI NÉT VỀ HỌ HỒ

 GIA ĐÌNH HỒ XUÂN LAI

 THƯ TRẢ LỜI HỒ HUY CỦA HỒ TĨNH TÂM

 

Họ Hồ là họ lâu đời ở xứ Nghệ. Kể từ trạng nguyên Hồ Hưng Dật lập nghiệp ở Hương Bào Đột (nay thuộc Quỳnh Lâm Quỳnh Lưu Nghệ An) đến nay đã trên ngàn năm. Người họ Hồ tập trung ở châu Hoan (Nghệ An – Hà Tĩnh) con cháu ngày nay có mặt khắp nơi trên cả nước.

Cháu đời thứ 15 của trạng nguyên Hồ Hưng Dật là Hồ Quý Ly (vua nhà Hồ) Trạng nguyên Hồ Tông Thốc Quản lĩnh hầu Hồ Hân Hoan quận công Hồ Nhân.

Cháu 27 đời là vua Quang Trung (Hồ Thơm) Hoàng giáp Hồ Sĩ Đống nữ sĩ Hồ Xuân Hương Tư nhân hầu Hồ Phi Tứ.

Đến nay di duệ cụ tổ Hồ Hưng Dật đã đến đời 38 39; đời nào cũng có công đóng góp nhiều cho đất nước có nhiều di tích văn hóa lịch sử được Nhà nước công nhận.

Nhà thờ họ Hồ ở Quỳnh Đôi thì chắc chắn Hồ Huy biết rồi trong đó tập hợp rất nhiều danh nhân như công thần nhà Lê là Quản lĩnh hầu Hồ Hân các nhà thơ nhà sử học như Hồ Sĩ Dương Hồ Phi Tích Hồ Sĩ Tân Hồ Sĩ Đống… cùng các nhà yêu nước và cách mạng như Hồ Sĩ Tuần Hồ Ngọc Lãm Hồ Tùng Mậu…

Hồ Huy tranh thủ về quê tìm hiểu thêm.

Gia phả các chi phái họ Hồ nói chung đều được giữ rất kỹ trong các nhà thờ họ ở khắp nơi trong nước.Xin bật mí với Hồ Huy và các bạn tại TP Vũng Tàu đã có đường Hồ Quý Ly bên bờ biển Thùy Vân; tại TP Vinh có đường Hồ Hán Thương (con vua Hồ Quý Ly – cùng với Hồ Nguyên Trừng là ông tổ ngành thuốc súng và đại bác).

Tại TP Hồ Chí minh thì có 18 con đường mang tên của dòng họ Hồ:

1. đường Hồ Hảo Hớn

2. đường Hồ Huấn Nghiệp

3. đường Hồ Tùng Mậu

4. đường Nguyễn Huệ (Hồ Thơm)

5. đường Hồ Xuân Hương

6. đường Trần Quốc Thảo (Hồ Xuân Lưu)

7. đường Hồ Biểu Chánh

8. đường Hồ Học Lãm

9. đường Hồ Bá Kiện

10. đường Hồ Văn Huê

11. đường Hồ Đắc Duy

12. đường Hồ Ngọc Cẩn

13. đường Hồ Bá Phấn

14. đường Hồ Văn Long

15. đường Hồ Văn Tắng

16. đường Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu)

17. đường Cô Bắc (họ Hồ)

18. đường Cô Giang (họ Hồ)các bạn có biết tại sao người miền Nam gọi hoa là bông không?

Ví dụ: hoa hồng = bông hồng ; hoa mai = bông mai

Thời Nguyễn bà Hồ Thị Hoa là Chánh thất vua Minh Mệnh là mẹ vua Thiệu Trị.

Vua Minh Mệnh là Nguyễn Phúc Đản làm vua từ 1820 – 1840. Vua Thiệu Trị là Nguyễn Phúc Miên Tông làm vua từ 1841 đến 1847.

Bà Hồ Thị Hoa là con gái Phước Quận Công Hồ Văn Bôi. Bà mất khi Miên Tông mới sinh được 13 ngày được vua phong là Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu.

Chính vì tên húy bà là Hoa nên vùng Đông Hoa ở Huế phải đổi tên thành Đông Ba (nay còn có chợ Đông Ba) làng Hoa Cầu đổi thành làng Huê Cầu tỉnh Thanh Hoa đổi thành tỉnh Thanh Hóa…

Cầu Bông ở Sài Gòn chính là cầu Hoa mà ra.Hồ Huy và các bạn biết không?

Vua Tự Đức chính là cháu nội bà Hồ Thị Hoa đấy!

Mộ bà Hồ Thị Hoa táng tại làng Cư Chánh huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Vua Thiệu Trị có cho xây dựng nhà thờ họ Hồ ở Thủ Đức để thờ ông Hồ Văn Bôi và mẹ bà Hồ Thị Hoa vì ông Hồ Văn Bôi khởi nghiệp ở Thủ Đức.

Đến đời Tự Đức vua đặt tên là Dụ Trạch Tự lưu cho đến bây giờ.Họ Hồ văn võ kiêm toàn. Ngày nay có rất nhiều tiến sĩ văn sĩ nhạc sĩ họa sĩ nghệ sĩ và tướng lĩnh trong bộ máy nhà nước.

Xin cung cấp cho Hồ Huy biết một số tiến sĩ họ Hồ từ triều Nguyễn về trước (không kể phó bảng):1. Hồ Hưng Dật trạng nguyên – nguyên tổ

2. Hồ Tông Thốc trạng nguyên – triều Trần

3. Hồ Tông Đốc trạng nguyên – triều Trần

4. Hồ Tông Thành trạng nguyên – triều trần

5. Hồ Doãn Hài tiến sĩ – triều Trần

6. Hồ Ngạn Thần thái học sinh – triều Hồ

7. Hồ Ước Lễ thái học sinh – triều Lê

8. Hồ Doãn Văn tiến sĩ – triều Lê

9. Hồ Đình Quế tiến sĩ – triều Lê

10. Hồ Đình Trung tiến sĩ – triều Lê

11. Hồ Bĩnh Quốc hoàng giáp – triều Lê

12. Hồ Sĩ Dương tiến sĩ – triều Lê

13. Hồ Phi Tích hoàng giáp – triều Lê

14. Hồ Sĩ Tôn thiên hạ sĩ vọng - triều Lê

15. Hồ Sĩ Tân tiến sĩ – triều Lê

16. Hồ Sĩ Đống hoàng giáp - triều Lê

17. Hồ Sĩ Tuần tiến sĩ – triều Nguyễn

18. Hồ Trung Lượng tiến sĩ – triều Nguyễn

19. Hồ Văn Trị tiến sĩ – triều Nguyễn

20. Hồ Sĩ Tạo tiến sĩ – triều NguyễnTrên diễn đàn văn học trước đây họ Hồ có các tác gia văn chương nổi tiếng sau:1. Hồ Quý Ly

2. Hồ Tông Thốc

3. Hồ Nguyên Trừng

4. Hồ Sĩ Dương

5. Thiên hạ vọng sĩ Hồ Sĩ Tôn

6. Tiến sĩ Hồ Sĩ Tân

7. Cử nhân Hồ Tất Tố

8. Hoàng giáp song nuyên Hồ Sĩ Đông

9. Cử nhân Hồ Đắc Dự

10. Tú tài Hồ Phi Hội

11. Tiến sĩ Hồ Sĩ Tuần

12. Cử nhân Hồ Trọng Đĩnh

13. Tiến sĩ Hồ Phi Tạo

14. Cử nhân Hồ Phi Huyền

15. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

16..…

 

CÁC NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI HỌ HỒ

 

1. Kim Ba(Hồ Văn Cam- Bến Tre)

2. Hồ Khải Đại(Hồ Xuân Đài- Nghệ An)

3. Hồ Thanh Điền(An Giang)

4. Lam Giang(Hồ Sĩ Thành- Nghệ An)

5. Hồ Thế Hà(Bình Định)

6. Nguyên Hồ(Hồ Công Hãn- Phú yên)

7. Hồ Việt Khuê(Bình Thuận)

8. Hồ Duy Lệ(Quảng Nam)

9. Tú Mỡ(Hồ Trọng Hiếu- Hà Nội)

10. Hồ Tĩnh Tâm(Hồ Xuân Tâm- Quảng Trị)

11. Hồ Anh Thái(Nghệ An)

12. Thanh Thảo(Hồ Thành Công- Quảng Ngãi)

13. Quý Thể(Hồ Phước Quả- Quảng Nam)

14. Hồ Anh Tuấn(Nghệ An)

15. Chim Trắng(Hồ Văn Ba- Bến Tre)

16. Hoàng Trinh(Hồ Tôn Trinh- Hà Tĩnh)

17. Hồ Sĩ Vịnh(Quảng Trị)  

hotinhtam

Gởi Phong Nguyễn.

Chào anh Phong Nguyễn!

Tranh thủ trước lúc chuẩn bị lên lớp 2 tiết cuối buổi sáng tôi trích lên đây một đoạn phả sử nói về Hồ Minh theo Chúa Nguyễn Hoàng vào mở đất phương Nam. Hy vọng anh tìm ra chút manh mối nào về tổ của họ ngoại. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những tiên linh họ Hồ ở phủ Thừa Thiên - Huế để anh tham khảo.

"Năm Mậu Ngọ (1558) Nguyễn Hoàng đem những người đồng hương huyện Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá: Nguyễn Ư Kỷ Nguyễn Dương Trương Phúc Gia Tống Hữu Sĩ. Nguyễn Đức Tráng và 1000 nghĩa dũng tỉnh Thanh Hoá vào trấn thủ Thuận Hoá vào đóng quân tại Ái Tử huyện Vũ Xương ( Quảng Trị)
Xem hình Hồ Minh có mặt trong đoàn nghĩa dũng đất Thanh Hoá. Ngài Hồ Minh là hậu duyệt của tổ Hồ Liêm – thái thỉ tổ họ Hồ Thanh Hoá tổ 4 đời của hoàng đế Hồ Quí Ly.
Ngài Hồ Minh có khám thờ và hài vị thờ tại miếu ông làng Nguyệt Biều. Bài vị đế “Hồ Minh đại lang tiến sĩ Tùng Tiên Vương nhập nam và hứa thực biệt ban Nguyệt Biều”
Đệ nhất thế thỉ tổ: Hồ Minh
Đệ nhị thế tổ: Ông thuật Hồ Đình Thám
Đệ tam thế tổ: Ông thái Hồ Đình Tú
Đệ tứ thế tổ: Ông chữ Hồ Đình Ỷ
Đệ ngủ thế có 6 dánh. Hiện nay có hai dánh. Dánh I Thỉ tổ là ngài Hồ Đình Câu. Dánh II là ngài Hồ Quang Đội.
Đệ lục thế tổ: Hồ Quang Đại"

PS:
CÁM ƠN ANH ĐÃ HIỂU VỀ TẤM LÒNG CỦA TÔI!
TÔI ĐÃ POST BÀI VIẾT VỀ NHÀ SỬ HỌC- CHUYÊN GIA MỘ TÁNG- ĐỖ ĐÌNH TRUẬT LÊN ĐỂ NGƯỜI XƯNG DANH HỒ THỊ HỒ HIỂU VỀ MỘT CON NGƯỜI GẦN TRỌN CUỘC ĐỜI MÌNH ĐÃ TRÂN TRỌNG MỘT QUÂN VƯƠNG HỌ HỒ NHƯ THẾ NÀO.

Đã sắp tới giờ lên lớp. Chiều nay tôi còn 3 tiết trên giảng đường nên không thể tiếp tục tìm kiếm tư liệu giúp anh.

Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe!

Phong Nguyễn

Phong Nguyễn

Kính ông Hồ Tĩnh Tâm!
Trước đây Tôi có về Họ ở nhà thờ. Có một số con cháu bên Quảng Trị có qua nhà thờ Họ bên này. Quê ngoại tôi ở bên này cầu Mỹ Chánh đi về Quốc Lộ 49 về Điền Hải không biết có bà con với họ Hồ Quê ông không? Nhưng tôi nghe các Cậu kể lại thì nhà thờ họ bên mẹ tôi là nơi Vua (tôi quên nhưng là vị vua đời Nguyễn sau này) đã từng ở lại qua đêm.
Tích về ông tổ họ hồ cũng nhiều.
Chúc Ông bằng an.

Phong Nguyễn

Phong Nguyễn

Họ Hồ toàn những tên tuổi lẫy lừng đáng nể đáng nể. Tiếc là công tác PR quảng cáo chưa được đầu tư đúng mức nếu không hẳn là Hồ Tĩnh Tâm hẳn đã phải được đặt tên đường. Nói thiệt đọc sơ yếu lý lịch của ông và cách ông huênh hoang quảng bá mình tôi thấy rợn cả tóc gáy.

Kính chị Hồ Thị Hồ!
Tôi nghĩ có tấm lòng như Ông Hồ Tĩnh Tâm là đáng trân trọng. Tôi là cháu ngoại Họ Hồ nhưng cũng rất quan tâm về việc này. Có lẽ Hồ thị Hồ không phải là tên thật của chị.
Tộc họ không phải là một thứ kinh doanh mà phải quảng bá PR chị nói như vậy tôi thấy có điều k được hay. Còn việc chị nói ông HTT huyên hoang... tôi nghĩ không phải như vậy. Chúng ta không nên ấu trĩ như vậy. Nếu mình thật sự là họ Hồ thì phải tự hào vì có người thành danh chứ!
Chúc chị bằng an.

hotinhtam

Gởi Hồ Thị Hồ.

Xin chào!

Chẳng biết tôi đọc Thị Hồ có đúng không vì tất cả đều từ 123 đến với tôi.

Gác lại chuyện đó nhen!
Xin thưa với anh rằng đã có rất nhiều người gởi mail cho tôi hỏi về gia phả họ Hồ vì sau cái chết của Hồ Quý Ly con cháu họ Hồ tản lạc khắp nước ra cả nước ngoài rất nhiều người bức xúc về chi nhánh dòng họ của mình. Sự đứt quảng phả hệ do biến động lịch sử thì anh biết rõ rồi đấy. Bây giờ có điều kiện Viện sử học cũng đang nghiên cứu lại lịch sử họ Hồ Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam đang kêu gọi các tỉnh thành thành lập Ban Liên lạc của tỉnh để con cháu đoàn kết chung tay xây dựng tổ quốc. Rất nhiều trang web về họ Hồ đang chuyển tải phả hệ họ Hồ lên để con cháu tìm về nguồn cội. Nếu không có người kêu gọi tôi góp phần tìm hiểu về dòng họ thì tôi chẳng dại gì mất thời gian cho việc này để rồi lại bị kẻ xấu cạnh khóe này nọ.

Anh chịu khó tìm đọc tạp chí họ Hồ sẽ biết rất nhiều thông tin hay. Ví dụ số kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Bác Hồ ông Hồ Văn Út một Việt Kiều ở Mỹ đã gởi tặng 12 tỉ đồng(mười hai tỉ đồng VND) để làm cầu đường ở Hòn Đất Kiên Giang. Ví dụ nữa nhé. Năm 2007 trong Lễ tế tổ Hồ Tộc con cháu họ Hồ góp được 181 triệu đồng cho quê hương; ông Hồ Huy Giám đốc Cty Mai Linh giúp xã Quỳnh đôi 130 triệu đồng tôn tạo đường sá và sửa sang ba nhà thờ họ; Thượng tọa Thích Chân Quang(Hồ Chí Việt) về dự Lễ cầu siêu cho Tiên linh họ Hồ cung tiến 10 triệu đồng và góp 30 triệu đồng làm quỹ học bổng cho hai trường học của xã.

Nghèo như làng Gia Độ của tôi bà con họ Hồ cũng xây dựng được quỹ khuyến học mấy chục triệu hàng năm cùng nhau tương thân tương ái qua nắng hạn mưa bão và lũ lụt không biết bao nhiêu là của tiền và công sức. Ông cụ nhà tôi 90 tuổi mà năm nào cũng tìm về làng đấy anh ạ.

Là người Việt chắc anh cũng thấy họ tộc quan trọng thế nào Tiên Tổ Tiên linh quan trọng thế nào.

Xin thưa với anh có một người không phải họ Hồ quê ở Quảng Ngãi tên là Đỗ Đình Truật hơn nửa thế kỷ nay đã bỏ biết bao công sức và trí tuệ lặn lội khắp nơi tìm kiếm các tàng thư nghiên cứu xông pha vạn dặm đường núi non hiểm trở chỉ với một nung nấu là tìm cho ra nơi Hồ Quý Ly an nghỉ. Nếu tôi post bài này lên không biết anh sẽ nghỉ thế nào.

Anh chịu khó đọc blogs của người khác nữa đi anh sẽ thấy hiện thời có rất nhiều người cũng đang quan tâm về tộc họ như tôi tìm về nguồn cội như tôi.

Chúc anh ngủ ngon và đừng bao giờ nghĩ về tôi như thế!

Trời cao có mắt mà anh!

Rất tiếc là dung lượng và tốc độ máy không cho phép nếu không tôi sẽ post VCD họ Hồ ở phương Nam lên cho anh xem để anh thấy con cháu họ Hồ đang góp sức xây dựng đất nước này như thế nào. Các dòng họ khác cũng vậy thôi. Chắc anh cũng biết.

hotinhtam

Gởi Phong Nguyễn.

Xin chào Phong Nguyễn!

Tại TP Hồ Chí Minh Ban liên lạc họ Hồ hoạt động rất mạnh có cả một tờ tin ra rất đều do ông Hồ Sĩ Thành(nhà thơ Lam Giang) làm trưởng Ban biên tập. Anh thử liên lạc với họ theo địa chỉ VP Ban Liên lạc họ Hồ 64-68 Hai Bà Trưng Q1 TP Hồ Chí Minh ĐT 08 8298 888 E- mail: sec.ycl@mailinh.vn hỏi về trường hợp của dòng họ bên mẹ xem thử có hy vọng gì không.

Tôi nghĩ rằng nếu có nhiều người họ Hồ cùng trao đổi thông tin về dòng họ với nhau trên mạng từ đó chúng ta tìm cách chắp nối thông tin thì hy vọng tìm ra chi nhánh dòng họ là rất lớn.

Truyền thuyết dân gian về con gái họ Hồ mà anh kể cho tôi nghe là rất hay; nếu anh còn nhặt nhạnh được gì trong dân gian thì anh thông tin vào đây cho tôi biết với nhé!

Cám ơn anh nhiều!

Hồ Thị Hồ

Họ Hồ toàn những tên tuổi lẫy lừng đáng nể đáng nể. Tiếc là công tác PR quảng cáo chưa được đầu tư đúng mức nếu không hẳn là Hồ Tĩnh Tâm hẳn đã phải được đặt tên đường. Nói thiệt đọc sơ yếu lý lịch của ông và cách ông huênh hoang quảng bá mình tôi thấy rợn cả tóc gáy.

Phong Nguyễn

Phong Nguyễn

Xin Chào Ông Hồ Tĩnh Tâm.
Tôi là cháu ngoại họ Hồ. Trước đây tôi có xem một quyển sách của ông Hồ Huy ( Giám đốc Mai Linh) về việc ông ấy bỏ ra mấy chục ngày hay mấy trăm ngày (tôi không nhớ chính xác) để đi tìm các họ Hồ trên cả nước. Tôi tìm maic vẫn không thấy Họ Hồ của Mẹ Tôi. Làng Mỹ Xuyên xã Phong Hòa Huyện Phong Điền Tinh Thừa Thiên-Huế. Nơi đây có một tích là Con gái Họ Hồ nếu chưa lấy chồng mà nhìn cái gì thì cái đó không chín. VD: Nếu ai đang ủ chuối mà con gái họ hồ nhìn thấy mà không khen một tiếng thì chuối đó sẽ k chín mà sẽ thối đi...
Nhân đây Tôi có đôi lời về Họ Hồ quê ngoại của mình vậy thôi.
Có gì đường đột mong ông thông cảm. trân trọng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','mgfpsvb5nsft684i0r2k579r40','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-23 15:58:44','/a132816/vai-net-ve-ho-ho-nguon-tu-thu-ho-tinh-tam-tra-loi-ho-huy.html')