tài và bất tài- truyện cũ tân trang của htt


CẦU MỸ THUẬN

Chuyện cũ tân trang:

 

TÀI VÀ BẤT TÀI

 

Hồ Tĩnh Tâm

 

Những năm về trước có người họ Lương bất tài mà được bổ làm quan to; ông nhúng tay vào việc nào hư việc đó. Ất ngạc nhiên hỏi Giáp:

- Nè! Họ Lương ràng ràng làm nghèo đất nước sao được trọng dụng kỳ ôn vậy cà?

Giáp ngửa mặt đáp tỉnh queo:

- Không nhớ chuyện tiều phu và Trang Tử sao. Cái cây nhờ xấu gỗ mà sống mãi.

Bữa nay gặp nhau Ất lại hỏi:

- Ký qúa! Họ Lương đang đình huỳnh quan tước đùng một cái đã vô khám ngồi bóc lịch rồi. Hổng biết cơn cớ tại làm sao!

Giáp nheo mắt trái đáp liền xì:

- Cũng như Trang Tử với người nuôi chim thôi. Người ta nuôi chim là để nghe hót con chim tồi không hót được thì phải thịt chớ để làm gì!

Ất tròn xoe con mắt:

- Trời đất! Vậy phải sống làm sao?!

Giáp:

- Ăn thua là ở chỗ quan bề trên dùng người như thế nào. Họ Lương trước được quan bề trên che chở mà phát danh phát lộc nay gặp quan mới không hạp chết là phải.

Ất:

- Nếu không biết quan bề trên thế nào làm sao tồn tại?

Giáp xua tay:

- Làm sao biết được quan bề trên thế nào. Ăn thua là ở mình. Cứ như chuyện Trang Tử mà suy mình phải khôn khéo lập lờ giữa tài và bất tài mới hòng thượng thọ anh bạn ạ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','a8qg6pf0a3oohhvg9nh23rmkq7','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:28:50','/a134739/tai-va-bat-tai-truyen-cu-tan-trang-cua-htt.html')