sự hình thành sinh linh người như thế nào- mời các bạn cùng xem cho biết

Human Sexuality: Conceptioncác video ở entry này rất tuyệt!
các bạn cứ từ từ mà xem.
chúc mọi người thêm phần hiểu biết!
HTT

Meer doen zit in onze natuur

Fetal Development

9 months in the womb (video clip)

The Most Controversial Video I ll Post

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','0d54lug43163givppsjqgcf4t3','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-16 14:59:14','/a148036/su-hinh-thanh-sinh-linh-nguoi-nhu-the-nao-moi-cac-ban-cung-xem-cho-biet.html')