sự hình thành sinh linh người như thế nào- mời các bạn cùng xem cho biết

Human Sexuality: Conceptioncác video ở entry này rất tuyệt!
các bạn cứ từ từ mà xem.
chúc mọi người thêm phần hiểu biết!
HTT

Meer doen zit in onze natuur

Fetal Development

9 months in the womb (video clip)

The Most Controversial Video I ll Post