audio Bác Hồ cha của chúng con. phần 1- hotinhtam

 http://www.nghean.gov.vn/data/upload/file/news/Image/20080620-bac%20ho.jpg
Bác Hồ cha của chúng con- ký của hotinhtam.
Nghệ sĩ Phi Điểu trình bày


Còn tiếp
(dzuđang thử nghiệm xử lý upload audio dung lượng lớn chưa thành công ai có kinh nghiệm về việc này làm ơn chỉ giùm. Chân thành cám ơn!)

 

hotinhtam

ảnh Bác Hồ

ST trên mạng internet

http://www.baothainguyen.org.vn/2k7/img/BH13.jpg

http://www.baovietnam.vn/articles-images/van-hoa/23/Tac-gia-nhung-thuoc-phim-vo-gia-ve-Bac-Ho-o-chien-khu-Viet-Bac-146132-1.jpg

Bác Hồ làm việc tại chiến khu Việt Bắc. Người quay phim là Nguyễn Thế Đoàn người đứng vẽ là họa sĩ Diệp Minh Châu

http://www.baovietnam.vn/articles-images/van-hoa/23/Tac-gia-nhung-thuoc-phim-vo-gia-ve-Bac-Ho-o-chien-khu-Viet-Bac-146132-2.jpg

http://thanhdoan.cantho.gov.vn/imageupload/2009_28_3_bachodicongtacVietBac.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/4757/28wi6.jpg

http://img227.imageshack.us/img227/8711/29ee7.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/7711/261sg8.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/711/2212jc8.jpg

http://img132.imageshack.us/img132/6452/10123vw8.jpg

http://img132.imageshack.us/img132/3584/11123mt7.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/2285/12123pu2.jpg

http://www.vanhien.net/images/upload/temp_image/2009/1/22/76bb5d8738.jpg

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','1d67gqm58ot6ggmcpqqsi9b6r7','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:33:30','/a154363/audio-bac-ho-cha-cua-chung-con-phan-1-hotinhtam.html')