ai là chúa tể rừng xanh- hotinhtam
Kiến vàng bò vào lỗ tai cọp cong đít đốt cho một cú ra trò.

- Mi làm gì được ta?!

Cọp đau điếng nhưng không làm gì được lại nghĩ tới bãi phân còn dính trên đầu nó xấu hỗ cụp tai lủi vào nằm co trong hốc đá.

Từ đó cọp chỉ dám ló mặt đi kiếm ăn lúc mặt trời đã lặn.
HTT
AI LÀ CHÚA TỂ RỪNG XANH

                                                                 Hồ Tĩnh Tâm

 

Sói già gian xảo tự thấy mình không còn đủ sức kiếm ăn muốn nương nhờ sức cọp bèn lân la làm quen với cọp tán tỉnh rằng:

- Bác cọp ơi! Bác có vuốt sắc có nanh nhọn có sức khỏe phi thường đích thị bác là chúa tể rừng xanh!

Cọp hỉnh mũi vểnh râu sai sói già đi dán yết thị khắp nơi tôn xưng mình là chúa tể rừng xanh.

Tê tê đến cười vào mũi cọp:

- Mi biết đào xuyên sơn như ta chăng?!

Cọp vằn mắt nhìn tê tê tức tối.

Rái cá đến cười vào mũi cọp:

- Mi dám xuống sông bơi kình với ta chăng?!

Cọp nghiến răng trèo trẹo trợn mắt căm hờn nhìn rái cá.

Sơn ca đậu tít trên cành cao ỉa một bãi xuống đầu cọp.

- Mi thử bay lên đây xem nào?!

Cọp căm giận đỏ lừ hai con mắt.

Kiến vàng bò vào lỗ tai cọp cong đít đốt cho một cú ra trò.

- Mi làm gì được ta?!

Cọp đau điếng nhưng không làm gì được lại nghĩ tới bãi phân còn dính trên đầu nó xấu hỗ cụp tai lủi vào nằm co trong hốc đá.

Từ đó cọp chỉ dám ló mặt đi kiếm ăn lúc mặt trời đã lặn.

Vậy thì ai là chúa tể của rừng xanh?

 

                                                                          H.T.T.

CUTEST baby tiger


What a wonderful world-đến từ MT

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','hl9klgirr0m0pdbn5ulsemdd26','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-24 12:28:05','/a155114/ai-la-chua-te-rung-xanh-hotinhtam.html')