có chú cún con- thơ hotinhtam

 Đây là chú khuyển tinh khôn của mục sư Thông ở nhà thờ Đồng Phú- Long Hồ- Vĩnh Long

CÓ CHÚ CÚN CON
Hồ Tĩnh Tâm

 

Chú cún con đi học

Hay hỏi: Đâu? Đâu? Đâu?

Hỏi đến thuộc làu làu

Con số và chữ viết.

 

Ngày xuân về giáp Tết

Chú định làm bài thơ

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ

Hồi lâu vần vẫn bí.

 

Mơ màng như thi sĩ

Chú lim dim gật đầu

Cất tiếng: Gâu! Gâu! Gâu!

Sủa một mình thích chí.

 

Giống chó xoáy quý hiếm Phú Quốc (P1 of 2)

Giống chó xoáy quý hiếm Phú Quốc (P2 of 2)

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','rt0kilnjn77e4seu2tp6ev8lq0','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-24 12:43:51','/a156329/co-chu-cun-con-tho-hotinhtam.html')