NHUNG VAT DUNG MAY MOC TAN KY` TOI TAN NHAT... nguồn từ e- mail của cậu Phạm Khắc Phước gởi cho Dzu

Milk  Milk  Milk ....

>
>

>

>
>
>

hotinhtam

Gởi Minh Đan.

Chào Minh Đan!

Dzu post lên hình cái bình sữa bằng cao su mềm vì Dzu cảm thấy ngạc nhiên rằng: Đây là một điều quá đơn giản mà không hiểu sao những người sản xuất bình sữa cho trẻ em ở VN lại không nghĩ ra xưa nay toàn sản xuất bình sữa bằng nhựa cứng chỉ có cái núm để bú là mềm. Trẻ sơ sinh khi bú sữa thường có thói quen bóp vật nó đang bú nên tất nhiên cái bình sữa mềm sẽ tốt hơn nhiều.

Minh Đan vào xem lại rồi cho Dzu biết là đã có hình chưa nhé chứ ở blogs của Dzu thì hình vẫn đầy đủ. Nếu mở ra không thấy gì thì Minh Đan thử nhấn F5 nhé!

Cám ơn Minh Đan đã thông tin cho Dzu biết!

CHÚC MINH ĐAN VUI KHỎE!

nhabaominhdan

thăm anh.

Anh upload cái chi mà một màu trắng toát không có lời cũng chẳng có nhan sắc. Em vào thấy trống không là sao? Mau kiểm tra lại sự cố kỹ thuật đi anh dzu ơi!
cuối tuần an lạc nhé!
Lọ Lem

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','pth1q1laktalh51fptbv232pe5','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-26 17:17:04','/a172870/nhung-vat-dung-may-moc-tan-ky-toi-tan-nhat-nguon-tu-e-mail-cua-cau-pham-khac-phuoc-goi-cho-dzu.html')