vài ý kiến về chiến lược phát triển con người trong thời đại ngày nay

Photobucket

sáng 11 tháng 5 năm 2010 đảng bộ Trường CDSP Vĩnh Long đã tiến hành buổi sinh hoạt Hội thảo về các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này Dzu giới thiệu lại bài viết về CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO  CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC mà Dzu viết từ những năm 90 của TK20.

 

Diễn đàn

ĐÀO TẠO CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA –  HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG

 

                                  Hồ Tĩnh Tâm

 

Để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước nhất thiết phải coi trọng chiến lược đào tạo con người mới XHCN. Như vậy phải coi Giáo dục – Đào tạo là động lực thúc đẩy sự tăng tốc nền kinh tế đất nước là chìa khóa mở cửa vào tương lai.

Chiến lược đào tạo con người mới phải nhằm vào năm phẩm chất(M) sau đây:

1/ M(Man): Tính người ý thức công dân.

2/M(Money): Tiền- biết làm ăn đích thực.

3/M(Machine): Có phương tiện máy móc.

4/M(Marketing): Gắn với thị trường kinh doanh.

5/M(Management): Biết quản lý.

 

Tại sao con người được đào tạo phải có 5 phẩm chất M?

1/ Tính người:

Ý thức công dân là phẩm chất số một của con người mà bất cứ một hệ thống giáo dục nào cũng phải hướng tới. Bác Hồ nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đức chính là tố chất đầu tiên cần có của con người. Con người mới không phải chỉ cần có đức thương người thương mình mà còn cần phải có ý thức làm một công dân tốt của quốc gia của tổ quốc XHCN.

2/ Tiền – biết làm ăn đích thực:

con người mới cần phải có bản lĩnh làm ra tiền thật nhiều tiền. Bác Hồ nói: “Dân có giàu thì nước mới mạnh”. Dân muốn giàu thì phải biết làm ra tiền; nhưng phải làm ra tiền một cách chính đáng chứ không phải bằng cách buôn gian bán lận tham ô lừa đảo…

3/ Có phương tiện máy móc:

Phương tiện máy móc là công cụ giúp giải phóng sức lao động giúp nâng cao năng suất lao động. Con người mới chính là con người biết làm chủ các phương tiện máy móc. Phương tiện máy móc càng hiện đại càng giải phóng được nhiều sức lao động càng nâng cao năng suất lao động.

4/ Gắn với thị trường kinh doanh:

Thị trường là nơi tiến hành trao đổi hàng hóa nơi diễn ra quy luật TIỀN- HÀNG- TIỀN nơi làm tăng giá trị hàng hóa sức lao động làm cho những giá trị kết tinh lao động của con người trở nên hữu ích đối với con người. Và như vậy con người mới là con người phải biết nhạy cảm với thị trường biết tổ chức kinh doanh có lãi(Làm ăn thua lỗ là không thể chấp nhận).

5/ Biết quản lý:

Quản lý là tác động có hướng mục tiêu đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và các khâu của nó dựa trên cơ sở nhận thức các quy luật kinh tế khách quan nhằm nâng cao hiệu qủa nền sản xuất xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Trên thực tế thông qua hệ thống quản lý nền kinh tế quốc dân người ta thực hiện sự phát triển có kế hoạch nền sản xuất. Điều đó đòi hỏi phải đào tạo ra những con người mới có năng lực tổ chức năng lực điều hành công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở những mức cao. Nghĩa là sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo phải hình thành cho được một đội ngũ con người mới có trình độ quản lý khoa học sáng suốt và đúng đắn.

Như vậy: cải cách giáo dục chính là phải nhằm vào mục tiêu đào tạo con người đạt được năm tiêu chuẩn phẩm chất M trên đây.

 

                                                                                    H.T.T.

 

 

Chào mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quốc Tế Ca

 

Viet Nam Flag Raising Ceremony - Good Morning Motherland

hotinhtam

Gởi tặng bạn đọc

Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam Vừa phải - Trang nghiêm Nhạc và lời: Đỗ Minh

http://www.dangcongsan.vn/img/cangoidang.gif

Quốc tế ca

http://www.cpv.org.vn/img/quocteca.gif

hotinhtam

quà tặng đầu tuần của Dzu

Thân tặng bạn đọc của Dzu những niềm vui cho một tuần công việc.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','r9d7mfgl95mhs7ditf7un0n3j6','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-15 06:35:23','/a230671/vai-y-kien-ve-chien-luoc-phat-trien-con-nguoi-trong-thoi-dai-ngay-nay.html')