quà tặng cuối tuần của mongthuyĐÂY LÀ CÁC VIDEO MT GỞI TẶNG DZU VÀ BẠN ĐỌC CỦA DZU NHÂN DỊP CUỐI TUẦN


Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca

 

Mozart - Rondo Alla Turca (Orchestra)

 

Mozart - Rondo Alla Turca (Turkish March)

 

 

4 hands Rondo Alla Turka - Turkish March - by Super Polish Musicans

 

Rondo alla turca - piano (Two pianos at the same time)

 

 CHÚC CÁC BẠN VUI KHỎE!
MT