Mậu Thân 1968- phim tư liệu của Mĩ

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part4

 

 

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part5

 

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part6