hội đồng hương Quảng Trị ở Vĩnh Long mừng Xuân mới 2011

họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (287)

Chiều ngày 13.2.2011 Hội đồng hương Quảng Trị tại Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp mặt Mừng Xuân Tân Mão 2011


họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (286)

họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (288)


họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (289)


họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (285)


họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (284)


họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (283)


họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (282)


Năm Mới Chúc Mọi Nhà An Khang Thịnh Vượn

họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (278)

 

họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Mừng Xuân Tân Mão 2011 (279)

 

hội đồng hương Quảng Trị ở Vĩnh Long Mừng Xuân Tân Mão

 

con cháu Quảng Trị tại thành phố Vĩnh Long.Tân Mão 2011