chân dung một số nghệ sĩ diễn ngâm trong đêm Thơ-Nhạc Nguyên Tiêu 2011

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (103)

Chân thành cám ơn các nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công cho Đêm Thơ - Nhạc Nguyên Tiêu Xuân Tân Mão 2011 của Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Long!
 

ca dao Nam Bộ về ghe thuyền và chân dung các nghệ sĩ trong đêm Thơ

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (106)

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (90)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (84)

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (82)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (79)

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (75)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (76)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (72)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (65)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (64)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (63)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (66)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (62)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (61)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (60)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (59)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (58)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (57)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (56)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (74)


nhà thơ Song Hảo tặng hoa cho nghệ sĩ Hồng Nhung

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (94)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (95)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (96)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (98)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (102)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (101)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (111)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (113)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (114)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (117)


chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (118)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','r3vsdaf9huknloes0jhbn1b3m4','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-24 08:20:48','/a281413/chan-dung-mot-so-nghe-si-dien-ngam-trong-dem-tho-nhac-nguyen-tieu-2011.html')