cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (3)

hoa anh đào trong trường còn nở

Chiều 29.2.2011 Hội Cựu chiến binh Trường CDSP Vĩnh Long đã tổ chức họp mặt và liên hoan chia tay chuẩn úy Tô Lâm Thao nghỉ hưu.


cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (6)

phiên họp CCB chiều 29.2.2011

Sau ba tiết dạy tại giảng đường B Dzu tranh thủ về dự cuộc họp của Hội CCB Trường Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long và tranh thủ ghi lại vài hình ảnh. Năm nay chuẩn úy Tô Lâm Thao nghỉ hưu. Sắp tới là Phạm Đình Giảng. Sắp tới nữa chắc chắn là Dzu. Cuộc đời quả là nhanh như chớp mắt.

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (5)

giờ ra chơi của sinh viên

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (7)

chuẩn úy Tô Lâm Thao(người mặc áo xanh)

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (8)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (9)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (10)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (11)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (12)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (13)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (14)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (15)

chuẩn úy Tô Lâm Thao có mặt tại chiến trường Nam Bộ từ năm 1974

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (16)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (17)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (18)

Phạm Hùng Dũng

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (19)

Cao Thị Oanh

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (20)

giáo viên Trường Cao đẳng Cộng đồng

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (21)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (22)cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (23)


Xin chào bạn bè!

cựu chiến binh CDSP Vĩnh Long chia tay Tô Lâm Thao (26)

hotinhtam

ảnh Cà Mau

Thêm vài tấm ảnh nữa để tạm dừng blog sáng nay

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (34) | anhso.net

con trai Hà Nguyên blogger Bình Định

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (35) | anhso.net

về thắm Đất Mũi

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (36) | anhso.net

cập bến Mũi Cà Mau

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (37) | anhso.net

người đẹp Minh Đan

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (38) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (39) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (40) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (41) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (42) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (43) | anhso.net

hotinhtam

ảnh Cà Mau

Dzu post tiếp một số ảnh trước khi vào trường chấm bài thi của sinh viên.

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (28) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (29) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (30) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (31) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (32) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (33) | anhso.net

hotinhtam

ảnh Cà Mau

ảnh tư liệu về chuyến thăm Đất Mũi Cà Mau của HTT

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (22) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (21) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (24) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (25) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (26) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (27) | anhso.net

hotinhtam

gởi Cát Biển

Cám ơn Cát Biển đã vào chia sẻ!

Anh Tô Lâm Thao là cán bộ bảo vệ nhà trường nguyên là chuẩn úy biên phòng. Anh ấy vào Nam năm 1974 cũng là người may mắn còn sống sót sau cuộc chiến. Quê anh Thao ở Hưng Nguyên. Anh có hai con một trai một gái đều đã đi làm.

Tiếc là anh chỉ chụp vài tấm hình vì anh ngồi liên hoan một lú thì phải đi vì có việc riêng.

Chúc Cát Biển một ngày thật vui!

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (11) | anhso.net

em gái Minh Đan dễ thương không nè!

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (10) | anhso.net

Đất Mũi Cà Mau đấy

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (9) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (13) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (14) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (15) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (19) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (20) | anhso.net

Mũi Cà Mau- ảnh hotinhtam (23) | anhso.net

catbien

CCB

Năm nay chuẩn úy Tô Lâm Thao nghỉ hưu. Sắp tới là Phạm Đình Giảng. Sắp tới nữa chắc chắn là Dzu. Cuộc đời quả là nhanh như chớp mắt.
...
Cuộc đời thấm thoát vậy mà anh. Chúc anh Tô Lâm Thao vui khoẻ may mắn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','780er4bs2a3v30n4ak7co29i25','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-19 03:55:19','/a283173/cuu-chien-binh-cdsp-vinh-long-chia-tay-to-lam-thao.html')