vũ khí hạt nhân- bài giảng của hotinhtam

VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Hồ Tĩnh Tâm biên soạn

 

I – KHÁI NIỆM CHUNG

 

1/ Định nghĩa

 

Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí sát thương phá hoại dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng được giải phóng của các phản ứng hạt nhân.

 

Đặc biệt:

Vũ khí hạt nhân hình thành nhân tố sát thương đặc trưng là bức xạ hạt nhân ảnh hưởng lâu dài tới môi trường sống.

(Bức xạ – ảnh hưởng tới sức khỏe – nòi giống)

  

Uy lực của vũ khí hạt nhân được đặc trưng bằng đương lượng nổ TNT(ký hiệu q. đương lượng nổ tính bằng tấn – t : Kilôtấn Kt Mêga tấn Mt)

1Kt = 1.000 tấn

1Mt = 1.000 Kt

Qủa bom Mỹ ném ở Hyrosima ngày 6 tháng 8 năm 1945 có uy lực nổ q = 20 Kt

Tức bằng 20.000 tấn TNT.

a/ Các loại vũ khí hạt nhân:

- Bom hạt nhân

- Đầu đạn hạt nhân

- Tên lửa hạt nhân

- Ngư lôi hạt nhân

- Mìn hạt nhân

 

b/ Phương tiện tấn công hạt nhân:

- Máy bay

- Tên lửa

- Tàu ngầm

 

2/ Phân loại vũ khí hạt nhân:

Có hai cách thường dùng

 

a/ Phân loại theo đương lượng nổ:

- Loại cực nhỏ với q dưới 1kt

- Loại nhỏ       q = 1 đến 10kt

- Loại vừa       q = 10kt đến 100kt

- Loại lớn        q = 100kt đến 1.000kt

- Loại cực lớn q trên 1Mt

 

b/ Phân loại theo nguyên lý cấu tạo:

- Vũ khí phân hạch (nguyên tử)

Ký hiệu là A (bom A)

Là vũ khí hạt nhân cấu tạo dựa trên nguyên lý sử dụng năng lượng của phản ứng phân hạch các hạt nhân nặng như: U235 Pu 239

 

 

1: Nguồn chất phân hạch U235

2: Tầng phản xạ Nơtrôn

3: Nguồn Nơtrôn

4: Chất nổ TNT

 

 

- Vũ khí nhiệt hạch(hạt nhân:

Ký hiệu H (bom H)

Là loại vũ khí hạt nhân có nguyên lý cấu tạo dựa trên nguyên lý sử dụng năng lượng của phản ứng nhiệt hạch.

Loại này được chế tạo thành bom đầu đạn tên lửa có đương lượng nổ hàng trăm Kt trở lên.

Cấu tạo gồm:

Ở giữa là đầu đạn nguyên tử H làm mồi nổ nhiệt hạch(thường dùng là Đơtêri – Triti ở trạng thái lỏng hoặc Đơtơri – Liti ở trạng thái rắn). Khi mồi nguyên tử nổ sẽ tạo nên nhiệt độ cao là điều kiện của phản ứng nhiệt hạch.

 

12D + 13T = 24He + 01n +17 6 MeV

 

36Li +12 D = 242He + 22MeV

 

 

1: Chất nổ 12D + 13T hoặc 36Li +12 D

2: Đạn nguyên tử A

3: Vỏ Uran 238

4: Vỏ thường

 

 

- Vũ khí Nơtrôn: N

Nếu ngòi nổ nguyên tử được cải tiến sao cho năng lượng của nó vừa đủ cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch khi đó ta sẽ có được loại nhiệt hạch có đương lượng nhỏ ( q dưới 1kt) thì gọi là vũ khí Nơtrôn.

Vũ khí này sát thương người bằng các tia bức xạ nơtrôn là chủ yếu.

3/ Phương tiện sử dụng và phương thức nổ của vũ khí hạt nhân:

 

TT

Loại phương tiện

Tầm (Km)

Đương lượng nổ

1

Pháo 155 mm

        15 – 18

0 08 – 0 5 – 1kt

2

Pháo 175 mm

                32

1 – 2- 8 – 10kt

3

Tên lửa Lenxơ

              140

20 – 50 – 80 – 150kt

4

Tên lửa Pôlarít A3

           4.600

1Mt

5

Tên lửa Minitman I

         11.600

1Mt

6

Máy bay ném bom B52

         19.000

1 – 30 Mt