8 tháng 3 và ca khúc CHIA TAY- Mỹ Tâm trình bày

hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (44)Đôi lúc nỗi buồn vẫn trùm lên đời ta và trùm lên cả thế giới vốn đầm đẫm nỗi buồn. Đó là thời khắc mà ta chợt nhận biết ra rằng cuộc chia tay lặng thầm từ thuở ấy với sự báo trước từng ngày từng ngày đã xui khiến con bồ câu hiền của Chúa bay đi bay đi không biết bao giờ trở lại. Ngày Quốc tế 8 tháng 3 chỉ thắp thêm nỗi buồn trống vắng. Ôi là 8 tháng 3! 8 tháng 3! 8 tháng 3!.

Cám ơn ca sĩ Mỹ Tâm đã hát rất hay ca khúc CHIA TAY để tôi có entry này!

HTT

 


hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (45)

 

hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (47)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (48)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (49)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (50)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (52)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (53)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (54)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (55)hoa 8 tháng 3 tặng Phụ nữ Việt Nam của hotinhtam (56)