vài hình ảnh về Trại sáng tác năm 2011 của Hội VHNT Vĩnh Long

Hồ Tĩnh Tâm thông tin bằng hình ảnh Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (10)

Trại sáng tác của Hội VHNT Vĩnh Long được khai mạc lúc 8h00 ngày 7 tháng 4 năm 2011Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (71)

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

sân Hội VHNT trong ngày khai mạc Trại 7.4.2011

anhso.net

họa sĩ Thế Đệ

anhso.net

họa sĩ Ánh Hồng đang kí họa chân dung họa sĩ Thế Đệ

anhso.net

trại viên trong ngày khai mạc Trại sáng tác

anhso.net

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (75)

Dzu và họa sĩ Thế Đệ 

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (74)

 

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (33)

 

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (34)

 

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (35)

họa sĩ Ánh Hồng đang kí họa chân dung họa sĩ Thế Đệ
(người mặc áo bông đeo kiếng là họa sĩ Đặng Can)

DANH SÁCH ĐOÀN VĂN NGHỆ SĨ
TỈNH VĨNH LONG ĐI THAM QUAN THỰC TẾ HÒN ĐỐC (VÙNG 5 HQ)

STT HỌ TÊN GHI CHÚ SĐT
1 Hứa Văn Chiến Trưởng đoàn 0973.353761
2 Hồ Tĩnh Tâm Phó đoàn 01663088755
3 Trần Minh Thái PH. Mỹ thuật 0939801158
4 Tạ Thị Ánh Hồng - 0907021549
5 Lâm Qúy - 0919281720
6 Nguyễn Lưu - 0903946820
7 Võ Đức An - 0909.622614
8 Lương Trí Minh Nhựt - 0904416446
9 Lê Văn Quang - 01699203010
10 Phan Bửu Lộc - 0917523380
11 Nguyễn Thanh Hải PH. Nhiếp ảnh 0918852220
12 Huỳnh Thanh Thiện - 0918973850
13 Trần Nhành - 0982665287
14 Quốc Nguyên - 0919219550
15 Võ Minh Hoàng - 0919465809
16 Nguyễn Hoàng Kha - 0983423032
17 Phạm Trí Nhân - 0904.267113
18 Trần Thái Hồng PH. Văn học 0907134789
19 Hà Ngọc Trảng - 0939931643
20 Nguyễn Hồng Sơn - 01668826495
21 Văn Quốc Thanh 0989282125
22 Ngọc Dung PH. Âm nhạc 0913899960
23 Hồng Dũng PH. Sân khấu 0939257350
24 Huỳnh Thị Sáu - 0957688228

TM. HỘI VHNT VĨNH LONG
CHỦ TỊCH

Hứa Văn Chiến

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

Giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

anhso.net

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (13)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (12)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (11)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (9)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (6)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (5)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (4)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (3)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (2)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (1)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (61)

Trại sáng tác Hội VHNT Vĩnh Long năm 2011 (60)