danh sách BCH Phân hội Văn học Hội VHNT Vĩnh Long mới kiện toàn

Photobucket

Chiều 6 tháng 5 năm 2011 BCH Phân hội Văn học Hội VHNT Vĩnh Long đã nhóm họp phiên họp bất thường dưới  sự chủ tọa của Đ/C Đặng Văn- P.Chủ tịch Hội và sự tham dự của Đ/C Hứa Văn Chiến- Chủ tịch Hội để kiện toàn nhân sự BCH.

 

Kết quả cụ thể như sau:

 

1. Hồ Tĩnh Tâm- Phân hội trưởng

2. Đặng Văn Khịa- Phân hội phó

3. Trần Thái Hồng- Phân hội phó

4. Lê Minh Tân- Ủy viên

5. Nguyễn Thúy Vân- Ủy viên

 

BCH  mới quyết định phiên họp tới vào trung tuần tháng 6 sẽ thông qua chương trình kế hoạch hành động nhiệm kì và phân công chức danh cụ thể cho từng thành viên

 


Photobucket

Phiên họp diễn ra từ 14h00 đến 16h30


Photobucket

Các thủ tục kiện toàn nhân sự đều tiến hành theo nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín


Photobucket

danh sách bầu bổ sung BCH và bầu phân hội trưởng đều đã được tiến hành lấy ý kiến bầu tín nhiệm từ các hội viên


Photobucket

Sau khi BCH cũ thảo luận dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội mới tiến hành thủ tục bầu cử


Photobucket

không khí hoàn toàn dân chủ


Photobucket

đ/c Hứa Văn Chiến phát biểu về nguyên tắc bầu chọn nhân sự bổ sung

HÌNH ẢNH CUỘC HỌP KIỆN TOÀN NHÂN SỰ
 
 
 Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


CÁC ỦY VIÊN BCH PHÂN HỘI VĂN HỌC SAU KIỆN TOÀN
 
 
 Photobucket

Hồ Tĩnh Tâm


Photobucket

Đặng Văn Khịa


Photobucket

Trần Thái Hồng


Photobucket

Lê Minh Tân


Photobucket

Nguyễn Thúy Vân


Photobucket
Photobucket
Photobucket

họa sĩ Hứa Văn Chiến

hotinhtam

thông tin 2

Cuộc thi sáng tác với chủ đề "Sống học tập làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" đã kết thúc- giải thưởng về văn học sẽ công bố sau.

kể từ đây Phân hội Văn học sẽ tiếp nhận các tác phẩm gởi về xin dự xét đầu tư năm 2011. Các tác phẩm dự xét đầu tư phải là tá phẩm mới chưa công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông chưa in thành sách. Để thuận lợi cho việc sơ thẩm các tác giả chỉ gởi từ 1 đến 3 tác phẩm tâm đắc nhất.

Mức đầu tư vẫn phân thành 3 hạng A B C như trước đây. Trị giá đầu tư tùy thuộc vào nguồn cấp phát kinh phí của Ủy ban toàn quốc.

Tác phẩm xin các bạn vui lòng gởi về Văn phòng Hội cho cô Hồng Lĩnh.

6 Hưng Đạo Vương phường 1 TP Vĩnh Long.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hotinhtam

thông tin 1

Sau khi kết thúc phiên họp bầu bổ sung nhân sự BCH mới đã nhóm họp ngay bàn về việc xây dựng lại chương trình kế hoạch hành động của phân hội từ nay đến năm 2015. Tập trung vào một số việc cụ thể như sau:

1.
Rà xét lại danh sách hội viên của phân hội có kế hoạch đầu tư trọng điểm để phát triển hội viên thành hội viên TW

2.
Xem xét việc kết nạp phát triển hội viên mới chuẩn bị lực lượng kế thừa

3.
Tiếp tục củng cố và mở rộng CLB sáng tác trẻ với nhiều loại hình hơn như nhiếp ảnh sân khấu hội họa âm nhạc...

4.
Hợp tác tích cực hơn với CLB Hoa Thơ của TP Vĩnh Long

5.
Chuẩn bị kế hoạch đầu tư cho các tác giả năm 2011

6.
Có kế hoạch chuẩn bị cho Trại sáng tác tháng 9 năm 2011 tại Đà Lạt

7.
VV và VV

Photobucket

Photobucket

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','317m3378cf62b93shbai1tqbf6','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-24 09:17:11','/a296381/danh-sach-bch-phan-hoi-van-hoc-hoi-vhnt-vinh-long-moi-kien-toan.html')