Ý kiến nhỏ bàn về chiến lược phát triển con người hôm nay.

 

 VIẾT MÃI KHÔNG XONG CÁI TRUYỆN LAO DU DU CHUYỂN ĐỀ TÀI

ĐỂ NGỦ CHO NGON GIẤC. ĐỢI BÌNH MINH CHÚA NHẬT BAN CHO TRÍ TUỆ SÁNG TẠO.

HY VỌNG SAU LÚC MẶT TRỜI LÊN!

Diễn đàn

ĐÀO TẠO CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA –    HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG

 

                              Hồ Tĩnh Tâm

 

Để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước nhất thiết phải coi trọng chiến lược đào tạo con người mới XHCN. Như vậy phải coi Giáo dục – Đào tạo là động lực thúc đẩy sự tăng tốc nền kinh tế đất nước là chìa khóa mở cửa vào tương lai.

Chiến lược đào tạo con người mới phải nhằm vào năm phẩm chất(M) sau đây:


1/ M(Man): Tính người ý thức công dân.

2/M(Money): Tiền- biết làm ăn đích thực.

3/M(Machine): Có phương tiện máy móc.

4/M(Marketing): Gắn với thị trường kinh doanh.

5/M(Management): Biết quản lý.

 

Tại sao con người được đào tạo phải có 5 phẩm chất M?

1/ Tính người:

Ý thức công dân là phẩm chất số một của con người mà bất cứ một hệ thống giáo dục nào cũng phải hướng tới. Bác Hồ nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đức chính là tố chất đầu tiên cần có của con người. Con người mới không phải chỉ cần có đức thương người thương mình mà còn cần phải có ý thức làm một công dân tốt của quốc gia của tổ quốc XHCN.

2/ Tiền – biết làm ăn đích thực:

Con người mới cần phải có bản lĩnh làm ra tiền thật nhiều tiền. Bác Hồ nói: “Dân có giàu thì nước mới mạnh”. Dân muốn giàu thì phải biết làm ra tiền; nhưng phải làm ra tiền một cách chính đáng chứ không phải bằng cách buôn gian bán lận tham ô lừa đảo…

3/ Có phương tiện máy móc:

Phương tiện máy móc là công cụ giúp giải phóng sức lao động giúp nâng cao năng suất lao động. Con người mới chính là con người biết làm chủ các phương tiện máy móc. Phương tiện máy móc càng hiện đại càng giải phóng được nhiều sức lao động càng nâng cao năng suất lao động.

4/ Gắn với thị trường kinh doanh:

Thị trường là nơi tiến hành trao đổi hàng hóa nơi diễn ra quy luật TIỀN- HÀNG- TIỀN nơi làm tăng giá trị hàng hóa sức lao động làm cho những giá trị kết tinh lao động của con người trở nên hữu ích đối với con người. Và như vậy con người mới là con người phải biết nhạy cảm với thị trường biết tổ chức kinh doanh có lãi (Làm ăn thua lỗ là không thể chấp nhận).

5/ Biết quản lý:

Quản lý là tác động có hướng mục tiêu đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và các khâu của nó dựa trên cơ sở nhận thức các quy luật kinh tế khách quan nhằm nâng cao hiệu qủa nền sản xuất xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Trên thực tế thông qua hệ thống quản lý nền kinh tế quốc dân người ta thực hiện sự phát triển có kế hoạch nền sản xuất. Điều đó đòi hỏi phải đào tạo ra những con người mới có năng lực tổ chức năng lực điều hành công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở những mức cao. Nghĩa là sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo phải hình thành cho được một đội ngũ con người mới có trình độ quản lý khoa học sáng suốt và đúng đắn.

Như vậy: cải cách giáo dục chính là phải nhằm vào mục tiêu đào tạo con người đạt được năm tiêu chuẩn phẩm chất M trên đây.

 

                                                                                    H.T.T.

hotinhtam

Điều quan trong nhất à? Chẳng lẽ như hienbd nói BẤT LỰC ư!

Cám ơn vấn đề Khắc Dũng đặt ra nhen!
Vấn đề có lẽ phức tạp lắm! Nhưng đối với chiến lược phát triển tiềm năng "con người trí tuệ" chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục cải tổ ngành Giáo dục đang mỗi ngày mỗi bộc lộ nhiều yếu kém anh ạ!
Nói mãi cũng vậy. Có lẽ phải đổi mới cái "tủ lạnh" đi cho rồi.

khắc dũng

GỬi anh Hồ Tĩnh Tâm

Bài viết này giống như một cái tham luận ấy anh ạ! Cách khái quát thành "5 M" như thế là cần thiết. Nhưng điều quan trọng là điều mà chúng ta muốn nói sẽ đi đến đâu!
Chúc anh vui!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','gm08r5hl9pcu6npkbb4l2tamk2','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-16 14:59:50','/a59140/y-kien-nho-ban-ve-chien-luoc-phat-trien-con-nguoi-hom-nay.html')