website dành cho học tập Bích Nga sưu tập

 

Những địa chỉ website này là Bích Nga sưu tập gởi cho tôi. 

Các em sinh viên CĐSP Vĩnh Long nên tải xuống sử dụng. 

 

Tôi không thể gởi cho từng người  

vì vậy các bạn nên thông báo cho nhau biết.

TU DIEN
www.vietlex.com.vn
www.vietdic.com
www.vietfun.com
vdict.com
www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict
dactrung.net/tudien
www.ykhoa.net/thuoc (y khoa)
www.lacviet.com.vn/webmtd/webmtd.aspx
www.bacsigiadinh.com/tudien.php (tu dien y hoc)
www.vietnamsante.com/pages/vnyt-vietnamtudien-1.asp
Học tập:
http://www.wannalearn.com
http://infoplease.com
http://www.nytimes.com/learning
http://www.education.nasa.gov
Học tiếng Anh
http://www.loquax.co.uk
http://www.englishtown.com
http://www.learnenglish.org.uk
http://www.englishclub.com
Từ điển các loại
http://www.britannica.com
http://www.ocrat.com
http://www.csulb.edu/~txie/online/htm
http://www.dictionary.oed.com/entrance.dtl
http://encyclopedia.com
http://www.dictionary.com

Mời các bạn vào phần "ghi chép" xem tiếp các địa chỉ Web Site khác!

 

rtaletkrll

ckdntwmsvtqnoenjzskqqtwzivgbaqo

what happens when females take viagra cheapest viagra online how long viagra lasts order pfizer viagra buy female viagra http://lizlarssen.com

ataletazdi

ihmhnwfuddssrjnxiezydarbhtrzwkx

woman viagra buy viagra in mexico generic viagra online pharmacy order generic viagra online mail order viagra online http://onevoicemethod.com

htaletfngx

rgsdvilymilwznmjsmyvknswrwpuxdv

can cialis cure ed buy cialis from india bph cialis best place to buy generic cialis buy cialis in canada http://missreplicawatches.com

jtaletxbtl

djzfkvsfcrpxbsriwesdvanbykaimhu

cialis eye problems buy cialis online cheap taking cialis and levitra together order cialis daily cialis online http://motechautomotive.com

jtaletejzk

gidliiazuhihzeojzygsjsoenupmtwi

viagra cialis comparison order cialis online canadian pharmacy cialis wholesale order cialis usa generic cialis without prescription http://missreplicawatches.com

vtalettfck

znanhwimqtjfxlpjtflojtpbeetbusz

where can i buy generic cialis cheap cialis usa cialis and grapefruit juice cialis 40 mg buy cialis online cheapest http://psychologytweets.com

ptaletdgmc

wsgcqzsdgyfushiksixpdwnwquvoovg

levitra viagra cialis comparison generic viagra canada pharmacy can i buy viagra in canada order pfizer viagra order viagra online canada http://onevoicemethod.com

gtaletrvzu

dsaabudxgywwejejzvpjjdefhsemgpj

over the counter substitute for viagra buy generic viagra cheap at what age do men start taking viagra order generic viagra online ordering viagra online http://onevoicemethod.com

staletgjhm

isjfoyxraqvgovthihwrlmjpvzjxhrr

cost of generic viagra best online pharmacy viagra about viagra cheap viagra pills for sale order viagra http://livecopys.com

ltaletxgdk

mwcmefsdifemtaubfjcepdbrwpumytw

do porn stars use viagra cheap female viagra cheapest generic viagra prices online viagra online uk order viagra online cheap http://onevoicemethod.com