hình ảnh đại Lễ Kỳ Yên năm 2009 tại đình Long Thanh- Vĩnh Long- photo Dzu

By Hồ Tĩnh Tâm

đại lễ kỳ yên đình Long Thanh Vĩnh Long

ĐÌNH LONG THANH- LONG HỒ- VĨNH LONG

More...

khinh công thiền đạo

By Hồ Tĩnh Tâm

Master Der - Shujingong (Thu Khinh Cong)More...

luyện khí công

By Hồ Tĩnh Tâm

khí công tâm pháp bí truyền

More...

múa ngàn tay ngàn mắt và bản nhạc Phật nổi tiếng Dzu post mừng ngày 8 tháng 3

By Hồ Tĩnh Tâm

1000 - Handed Buddha - Tysiącręki Budda.

More...

thiền Du thiền Du thiền Du Du- thơ và ảnh HT Thích Đắc Pháp của Hà Ngọc Trảng tặng Dzu

By Hồ Tĩnh Tâm

hòa thượng Thích Đắc Pháp.ảnh Hà Ngọc Trảng
 
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐẮC PHÁP
TRỤ TRỊ THIỀN VIỆN SƠN THẮNG
PHƯỜNG 5 THỊ XÃ VĨNH LONG

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','ib0sl8p7j9oec98lu7nefaj482','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 18:20:20','/ac10740/thien/page-4.html')