TRANH CHÚ TIỂU VÀ THƯ PHÁP - THÍCH MINH CHIẾU

By Hồ Tĩnh Tâm

TRANH CHÚ TIỂU VÀ THƯ PHÁP
 
THÍCH MINH CHIẾU 
 

More...

CẨM NANG THIỀN

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket
CẨM NANG SỐNG THIỀN
Soạn giả: Nguyễn Ước
NXB Văn Hóa Thông Tin Quí II 2007 43 Lò Ðúc – Hà Nội
NHẬP THẤT

More...

cuộc sống ở một tu viện tại OSAKA nhật bản

By Hồ Tĩnh Tâm

Photobucket


CUỘC SỐNG Ở TU VIỆN

Diệu Liên Lý Thu Linh
(Trích dịch theo Monastic Life Women & Buddhism NXB Wisdom)

More...

ĐẠO HIẾU LÀ GÌ VÀ ALEXIS ZORBA- GỞI MT

By Hồ Tĩnh Tâm

htt.sthtt.sthtt.sthtt.st

ANH TÂM VẪN TỊNH TÂM MT ƠI! TỊNH TÂM ĐỂ HIỂU HƠN VỀ CHỮ HIẾU

VÀ CŨNG ĐỂ SỐNG HOAN LẠC NHƯ GÃ CHĂN CỪU TRÊN NỘI CỎ

More...

TRỌN CHỮ HIẾU ĐỂ LÀM CON

By Hồ Tĩnh Tâm

ÐẠO HIẾU LÀ GÌ?
HIẾU THEO QUAN NIỆM THỜI XƯA
KHÁC THỜI NAY THẾ NÀO

More...

LUẬT NHÂN QUẢ

By Hồ Tĩnh Tâm

More...

Luân hồi

By Hồ Tĩnh Tâm

More...

BỐN LOẠI THỨC ĂN - THÍCH NHẤT HẠNH

By Hồ Tĩnh Tâm

buddha  

 

AI ƠI BƯNG BÁT CƠM ĐẦY

DẺO THƠM MỘT HẠT ĐẮNG CAY MUÔN PHẦN

Ca dao 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','e2n18irakpq0rle7qd93s0rus7','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 18:20:10','/ac10740/thien/page-6.html')