Bồ Tát Quan Âm

By Hồ Tĩnh Tâm

buddha

More...

Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc

By Hồ Tĩnh Tâm

More...

tìm hiểu về trang thiết bàn Phật lễ Phât.

By Hồ Tĩnh Tâm

 
buddha

 

 

More...

Một lá thư rất hay của Hoà thượng Huyền Diệu.

By Hồ Tĩnh Tâm

Buddha!

Sáng thứ 6 ngày 14 tháng 3 năm 2008 HTT đang giờ ra chơi thì nhận được điện của anh Lê Đình Suất gọi từ Dak Plap nhờ viết một bài gì đó có tính tâm linh theo Phật pháp. HTT còn đang suy nghĩ tìm chưa ra đề tài thốt nhiên gặp được hoạ sĩ Thế Đệ anh vừa qua Ấn Độ và Nepal xây tượng Nguyện Cầu trở về. Trong chuyến đi này anh đã sống khá lâu ở Việt Nam Phật Quốc Tự - Buddha Gaya may mắm được tiếp xúc với Hoà thượng Huyền Diệu và được Hoà  Thượng tặng cho một lá thư đức ngài gởi cho các chư tăng trong nước. Đọc thấy hay HTT xin dẫn đăng lên Blogs để hầu cùng bạn đọc.

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','11qfkr6nmksbuvvaq89t987e74','0','Guest','0','54.156.51.193','2018-09-19 04:05:14','/ac10740/thien/page-8.html')