SONG HÀNH THƠ EM VÀ TÔI

By Hồ Tĩnh Tâm

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 


Đến hẹn lại lên. Lần này tôi trễ hẹn còn em vẫn lửa nồng nàn. Chúng tôi song hành thơ để thấy tình yêu và cuộc đời vẫn hằng luôn tốt đẹp: hãy sống với nhau bằng tình yêu!
Thông điệp của chúng tôi: Đố kị và ganh ghét là tật xấu con người.

More...