xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay- phần 1

By Hồ Tĩnh Tâm
CHẮC TAY SÚNG SẴN SÀNG BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC

More...

Tăng cường giảng dạy đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin

By Hồ Tĩnh Tâm

Tăng cường giảng dạy đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin 03/10/2008 1:11:00 CH
Sửa đổi

Chị thị của Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012

 

More...

Chương trình GDQP-AN trình độ Đại học Cao đẳng

By Hồ Tĩnh Tâm

Chương trình GDQP-AN trình độ Đại học Cao đẳng 31/12/2007 8:15:56 SA
Sửa đổi

(Ban hành kèm theo Quyết định số:81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

More...

Bản đồ Kỹ thuật số ( phần 1 )- bài giảng GDQP - AN

By Hồ Tĩnh Tâm


Bản đồ Kỹ thuật số ( phần 1 ) 16/05/2008 5:07:03 SA
Sửa đổi
Bản đồ và bản đồ Kỹ thuật số ( Bài giảng chuyên sâu )

Bản đồ là bản vẽ đơn giản miêu tả một không gian địa điểm và hiển thị những thông số liên quan trực tiếp đến vị trí ấy có liên quan đến khu vực xung quanh.

Theo các nhà bản đồ: Bản đồ là sự miêu tả khái quát thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc bề mặt thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định nội dung của bản đồ được biểu thị bằng hệ thống ký hiệu quy ước.

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','gcnl20hd6fm5vcqk8f1vj0jce0','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-15 06:31:50','/ac15298/giao-duc-qp-an/page-4.html')