Gò Đen rượu- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/nen06.jpg

sống không dốc chén cạn bình
chết rồi ai rưới mộ mình rượu đây

 

More...

hạnh phúc- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh TâmHẠNH PHÚC

Hồ Tĩnh Tâm

 

Đêm ấy

Chúng mình lạc vào nhau

Như lạc vào cổ tích

Đất trời thành huyền thoại

Ta gối đầu vào trăng sao

Mơ giấc mơ thánh thiện

Cay đắng với ngọt ngào

Hạnh phúc.

 

HTT

More...

Gò Đen Rượu- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh TâmGÒ ĐEN RƯỢU

 

Thiên địa chẳng hay vò rượu cạn

Chuếnh choáng văng ra trái đất này

Gò bãi ùn lên chín mươi vạn

Đen rầm nhân ảnh cầm trên tay.

 

Dzu- htt

 

 

More...

lời cuối- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

 

giấc mòn ta với ta thôi

tình không chi cũng gióng hồi thinh không

htt

 

More...

chùm thơ cũ về Đà Lạt của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

http://www.benthanhtourist.com/UserFiles/Tour/2_dalat1.jpg
 

 này hỡi Đatanla
em ở đâu? ở đâu?

 

More...

khát vọng- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm


 

More...

mưa chiều Đồng Tháp- thơ hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm


đã bao giờ mưa buồn thế chưa em?

More...

cảm tác khi qua đèo Khe Khét

By Hồ Tĩnh Tâm

http://tcichy.files.wordpress.com/2008/02/distance.jpg

nỗi buồn không cánh cũng bay xa

More...

Chùm nhỏ thơ đêm của Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

More...

hodudu tự vịnh

By Hồ Tĩnh Tâm


Nay vùi vào trận kết tình thân

Cải đất cải trời bè bạn tuốt

Yêu nhau thì nói thẳng đuồn đuột

Thèm cái a dzui mình ơi mình
Dzu

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','san76bmq6gv8bq6mjhle64m0h1','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-21 20:33:26','/ac1571/tho-ho-tinh-tam/page-7.html')