TỪ PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ ĐẾN SÁNG TẠO VĂN BẢN THÀNH VĂN

By Hồ Tĩnh Tâm

THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ DÂN GIAN ĐBSCL LẦN THỨ NHẤT

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

More...

TỪ LỜI LAPLACE NGHĨ VỀ THƠ

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

Không chỉ nổi tiếng với khẳng định “tôi không cần giả thuyết đó” khi hoàng đế Napoleon thắc mắc về vai trò của thượng đế trong việc điều hành các thiên thể Laplace còn lưu danh muôn đời với “quyết định luận” nổi tiếng khi cho rằng con người có khả năng tiên đoán tương lai vũ trụ một cách xác định chỉ bằng lý trí.

More...

THAO TÁC LỰA CHỌN VÀ KẾT HỢP

By Hồ Tĩnh Tâm

Trong qúa trình sáng tạo nhà văn vận dụng vốn hiểu biết và kiến thức của mình rồi chuyển tải thành ý tưởng thông qua phương tiện ngôn ngữ. Tác phẩm thành văn có được diện mạo riêng chính là nhờ vào tài sử dụng ngôn ngữ của tác giả. Chính vì vậy thao tác lựa chọn trong hoạt động ngôn ngữ là một việc làm rất cần thiết đối với bất cứ một ai muốn bước vào lĩnh vực sáng tạo văn học.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','eih4ail808tpbl4os2blmtt4m5','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-26 18:34:30','/ac1626/day-van-hoc-van/page-5.html')