nghề đánh bắt cá ở xã cù lao An Bình- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

MỜI CÁC BẠN TÌM HỂU TIẾP VỀ NGHỀ ĐÁNH BẮT CÁ Ở XÃ CÙ LAO AN BÌNH
TRONG CHƯƠNG III NGHỀ TRUYỀN  THỐNG Ở XÃ CÙ LAO AN BÌNH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỒ TĨNH TÂM 

 

More...

nghề đánh bắt cá ở xã cù lao An Bình- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

MỜI CÁC BẠN TÌM HỂU TIẾP VỀ NGHỀ ĐÁNH BẮT CÁ Ở XÃ CÙ LAO AN BÌNH
TRONG CHƯƠNG III NGHỀ TRUYỀN  THỐNG Ở XÃ CÙ LAO AN BÌNH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỒ TĨNH TÂM 

 

More...

nghề dệt chiếu- nghề bà mụ- nghề bắt ốc gạo xúc hến ở xã cù lao An Bình- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

Mời các bạn tham khảo tiếp chương III nghề truyền thống ở xã cù lao An Bình

trong đề tài nghiên cứu khoa học của Hồ Tĩnh tâm 

More...

nghề trồng rẫy nghề trồng vườn nghề dệt chiếu ở xã cù lao An Bình- Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

 

Do có một số sinh viên đang nghiên cứu về văn hóa Việt Nam trong có nghiên cứu về các phong tục tập quán các sắc giới tôn giáo các nghề truyền thống dân gian các sinh hoạt và lễ hội dân gian Hồ Tĩnh Tâm quyết định sẽ công bố từng phần công trình nghiên cứu văn hóa dân gian của Hồ Tĩnh Tâm tại xã cù lao An Bình ngõ hầu giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo.
Công trình nghiên cứu này của Hồ Tĩnh Tâm được hỗ trợ rất lớn về tiền cũng như sự động viên từ Bộ Văn hóa - Thông tin Sở Văn hóa - Thông tin Vĩnh Long Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long sự hợp tác tích cực của nhà văn Trần Thôi và anh Nguyễn Hồng Tâm ở cù lao Đồng Phú.

Các bạn sinh viên nếu lấy sử dụng vào các bài viết hoặc các bài tập nghiên cứu Khoa học cũng như dùng cho việc bảo vệ luận án xin ghi rõ nguồn từ tài liệu của Hồ Tĩnh Tâm.

Tất nhiên đây là một công trình nghiên cứu khá công phu của Hồ Tĩnh Tâm trên nhiều bình diện khác nhau về địa văn hóa của một vùng đất cụ thể đóng khung trong phạm vi xã cù lao An Bình với độ dày trang viết khá lớn Hồ Tĩnh Tâm không thể công bố hết cùng một lúc nên các bạn sinh viên nào cần có tài liệu tham khảo đầy đủ xin gọi trước số 0913648732 cho Hồ Tĩnh Tâm để liên hệ. 

 

 

More...

nghề trồng lúa nước ở cù lao An Bình- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

 

Do có một số sinh viên đang nghiên cứu về văn hóa Việt Nam trong có nghiên cứu về các phong tục tập quán các sắc giới tôn giáo các nghề truyền thống dân gian các sinh hoạt và lễ hội dân gian Hồ Tĩnh Tâm quyết định sẽ công bố từng phần công trình nghiên cứu văn hóa dân gian của Hồ Tĩnh Tâm tại xã cù lao An Bình ngõ hầu giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo.
Công trình nghiên cứu này của Hồ Tĩnh Tâm được hỗ trợ rất lớn về tiền cũng như sự động viên từ Bộ Văn hóa - Thông tin Sở Văn hóa - Thông tin Vĩnh Long Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long sự hợp tác tích cực của nhà văn Trần Thôi và anh Nguyễn Hồng Tâm ở cù lao Đồng Phú.

Các bạn sinh viên nếu lấy sử dụng vào các bài viết hoặc các bài tập nghiên cứu Khoa học cũng như dùng cho việc bảo vệ luận án xin ghi rõ nguồn từ tài liệu của Hồ Tĩnh Tâm.

Tất nhiên đây là một công trình nghiên cứu khá công phu của Hồ Tĩnh Tâm trên nhiều bình diện khác nhau về địa văn hóa của một vùng đất cụ thể đóng khung trong phạm vi xã cù lao An Bình với độ dày trang viết khá lớn Hồ Tĩnh Tâm không thể công bố hết cùng một lúc nên các bạn sinh viên nào cần có tài liệu tham khảo đầy đủ xin gọi trước số 0913648732 cho Hồ Tĩnh Tâm để liên hệ. 

 

 

More...

ĐI TÌM VẺ ĐẸP CỦA CA DAO DÂN CA NAM BỘ- tham luận của HTT đọc tại Hội thảo...

By Hồ Tĩnh Tâm

tho.lotus.hotinhtamtho.lotus.hotinhtam

Bài phát biểu tại Hội thảo Khảo sát các giá trị Văn hoá đặc trưng đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Văn hoá – Thông tin tổ chức tại đại học Cần Thơ- đã đăng trong tập “Tìm hiểu các giá trị Văn hoá đồng bằng sông Cửu Long

More...

10 C0N VẬT ĐÁNG SỢ NHẤT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

By Hồ Tĩnh Tâm

Muỗi là con vật đáng sợ nhất với con người. Ảnh:Thứ tư 13/12/2006 16:54 GMT+7Bản để inGửi cho bạn bè


10 con vật đáng sợ nhất với con người

More...

Già sao cho… sướng?

By Hồ Tĩnh Tâm

Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy mình… sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề… tâm thần! Nói chung người già có ba nỗi khổ thường gặp nhất nếu giải quyết đựơc sẽ giúp họ sống “trăm năm hạnh phúc”:

More...

Post thử bài "Văn hóa khiêu dâm" nhờ bạn bè kiểm tra font chữ xem có dễ đọc không để tìm cách khắc phục.

By Hồ Tĩnh Tâm

Tôi post thử bài này để kiểm tra xem chữ có dễ đọc không.
Nếu bạn đọc nào thấy việc bỏ dấu còn khó đọc thì xin thông báo giùm tôi.
NẾU BẠN BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC XIN LÀM ƠN HƯỚNG DẪN GIÙM!
Thành thật cám ơn!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','j4l37o24t5sikqqm2b1ssj6b83','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-21 22:46:59','/ac1627/tri-thuc-va-tri-thuc-dan-gian/page-2.html')