HƯỚNG VỀ NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM

By Hồ Tĩnh Tâm

Trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của xã hội báo chí bộc lộ rõ rệt nhất tính khuynh hướng. Báo chí là công cụ đấu tranh xã hội tích cực và có hiệu quả. Không có một lực lượng cách mạng nào không dùng báo chí làm phương tiện tuyên truyền cho mục đích tôn chỉ và tập hợp lực lượng quần chúng. Không có một giai cấp thống trị nào không nắm chặt bộ máy thông tin tuyên truyền báo chí để góp phần củng cố và điều hành xã hội.
HTT 
 
 
 

More...

bạn có tin không? Máy cũng biết làm thơ

By Hồ Tĩnh Tâm


Nằm lăn mỹ viện ngã lưng
Thoắt đêm nhập ngoại gù lưng áo choàng
Mơ màng bề bộn huênh hoang
Gọi thầm mượn cớ để hoang chuồn chuồn.

Đó là bốn câu do máy làm thơ Poem làm ra. Nó có hể viết vài trăm vài ngàn câu như vậy.

Tôi rất muốn gởi tặng các bạn phần mềm này

nhưng không biết bằng cách nào

để post vào đây được. 

More...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

Phần V:

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

XÃ AN BÌNH HUYỆN LONG HỒ

(điều tra và nghiên cứu)

Hồ Tĩnh Tâm

More...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

Phần IV

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

XÃ AN BÌNH HUYỆN LONG HỒ

(điều tra và nghiên cứu)

Hồ Tĩnh Tâm

More...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

Phần III:

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

XÃ AN BÌNH HUYỆN LONG HỒ

(điều tra và nghiên cứu)

Hồ Tĩnh Tâm

More...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

Phần II

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

XÃ AN BÌNH HUYỆN LONG HỒ

(điều tra và nghiên cứu)

Hồ Tĩnh Tâm

More...

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI...

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

Phần I

TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ CỔ TRUYỀN TẠI

XÃ AN BÌNH HUYỆN LONG HỒ

(điều tra và nghiên cứu)

Hồ Tĩnh Tâm

More...

tham khảo từ bạn đọc

By Hồ Tĩnh Tâm

Preview

mời các bạn tham khảo ý kiến này!

HTT

More...

một số cách trị bệnh bằng đông y ở xã cù lao An Bình- Vĩnh Long

By Hồ Tĩnh Tâm

Phần giới thiệu dưới đây là do anh Nguyễn Hồng Tâm (nguyên trung tá quân giải phóng) cung cấp- trong đề tài nghiên cứu Vănhoá dân gian tại xã cù lao AnBình Long Hồ Vĩnh LOng.

Bạn đọc có thể tham khảo và bổ sung thêm- cần ghi rõ nguồn cung cấp để bạn đọc yên tâm.

HTT

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','jvjc8f9j2o9ada0if3j451put4','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-23 15:42:27','/ac1627/tri-thuc-va-tri-thuc-dan-gian/page-3.html')