hành trình xuyên Việt.8. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 36 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt.7. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 31 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt.6. Gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

VIetnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 26 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt 5. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 21 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt 4. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 16 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt 3. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 11 (Trích Đoạn)

More...

hành trình xuyên Việt 2. Gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 06 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt.1. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 01 (Trích Đoạn)

 

More...

bến sông quê ở An Bình- Hòa Ninh- Bình Hòa Phước- Đồng Phú - huyện Long Hồ - Vĩnh Long

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

MỘT BẾN SÔNG BÊN DÒNG CỔ CHIÊN

More...

hình ảnh ghe thuyền và audio về ghe thuyền của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

 ngày 9 tháng 1 năm 2010
Dzu cùng đoàn làm film tư liệu chùa Tiên Châu đã có một ngày lênh đênh sông nước bốn xã cù lao huyện Long Hồ- Vĩnh Long. Chuyến đi cả ngày đến nhiều nơi gặp nhiều người dựng được nhiều cảnh; nhưng Dzu vẫn tìm cách tranh thủ chụp ảnh và đã chụp được những tấm ảnh này.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','jronvkk7kptulc2qkehc03cka6','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 18:23:36','/ac1631/dam-duong-chiem-nguong/page-3.html')