toyohashi City

By Hồ Tĩnh Tâm

Toyohashi City (S-14)

 

khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Chế Lan Viên

More...

hình ảnh Dzu đi thăm bạn ở Cần Thơ

By Hồ Tĩnh Tâm

phà Cân Thơ

Dù trời đã tối Dzu vẫn quyết định qua Cần Thơ thăm bạn

More...

tác phẩm tặng bạn đọc hướng về các thiên sứ tình yêu

By Hồ Tĩnh Tâm

Enigma - Sadness (Part 1)

More...

đêm chủ nhật thư giãn cùng ghitar

By Hồ Tĩnh Tâm

How to Play Flamenco Guitar Made Easy Instructional DVD


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','m07i2sot11nggkp8i5mtqsh2b4','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-23 14:59:03','/ac1774/loi-chao-tu-trai-tim/page-5.html')