vài hình ảnh đám cưới con trai Nguyễn Trọng Dũng

By Hồ Tĩnh Tâm

đám cưới con Nguyễn Trọng Dũng
hai cháu

NGUYỄN TRỌNG DANH - PHAN THỊ KIM HUYỀN

ngày 14 tháng 12 năm 2008

More...