30 tháng 4 Bài thơ cho người đã khuất- kính tặng hương hồ Trần Kiệm và đồng đội Trung đoàn 5 Sư đoàn 8 Quân khu 9

By Hồ Tĩnh Tâm

Hồ Tĩnh Tâm 3.4.2009 tại Mỹ Tho Photobucket

 DZU- HTT TRONG BUỔI GẶP GỠ CÁC CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 24 TRUNG DŨNG
TẠI TỈNH ĐỘI TIỀN GIANG


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','024jjpurvi1ehql61luvdf2t23','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-21 22:39:34','/ac23303/cuu-chien-binh/page-2.html')