website dành cho học tập Bích Nga sưu tập

By Hồ Tĩnh Tâm

 

Những địa chỉ website này là Bích Nga sưu tập gởi cho tôi. 

Các em sinh viên CĐSP Vĩnh Long nên tải xuống sử dụng. 

 

Tôi không thể gởi cho từng người  

vì vậy các bạn nên thông báo cho nhau biết.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','mssgkqt94og4qp4h1rklrp9tt0','0','Guest','0','54.156.85.167','2018-08-14 13:30:12','/ac2517/dia-chi-website-can-biet.html')