Những Bí Ẩn Cuộc Chiến Việt Nam

By Hồ Tĩnh Tâm

Những Bí Ẩn Cuộc Chiến Việt Nam
 
 
 

More...

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10.000 ngày

By Hồ Tĩnh Tâm

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10.000 ngày - Tập 1 - 4/5

 

More...

Mậu Thân 1968- phim tư liệu của Mĩ

By Hồ Tĩnh Tâm

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part4

 

More...