vài hình ảnh thị xã Sa Đéc- Đồng Tháp

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 LY LY- NGUYỄN HUYỀN TRANG Ở NGOẠI Ô THỊ XÃ SA ĐÉC
chiều ngày 26 tháng 12 năm 2009

More...