Ly Ly- Nguyễn Huyền Trang trong ngày 20 tháng 11 năm 2009

By Hồ Tĩnh Tâm

Nguyễn Huyền Trang trong ngày 20 tháng 11 năm 2009

HUYỀN TRANG VÀ MINH THU

 

More...

Dzu và sinh viên hai lớp 34 Nhạc - 34 Họa trước ngày 20 tháng 11

By Hồ Tĩnh Tâm

Hồ Tĩnh Tâm và Thùy Nhung

CHIỀU NGÀY 16 THÁNG 11 năm 2009 SINH VIÊN HAI LỚP 34 NHẠC VÀ 34 HỌA ĐÃ CÙNG DZU TỔ CHỨC MỘT CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ BỎ TÚI TẠI LỚP ĐỂ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2009

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','q62oje9i2ng261ah7c2k8s8pd5','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 18:21:24','/ac9796/cdsp-vl/page-7.html')