50 năm Văn học Trà Vinh- hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

Nhân đọc phần thơ của “50 năm văn học Trà Vinh” tôi muốn nói thêm một kỷ niệm với Phạm Tường Bá. Đó là lần tôi cùng anh đi mừng thọ nhà thơ Truy Phong 80 tuổi tại cù lao Quới Thiện. Ngày hôm sau anh ở lại với tôi một buổi sáng kể cho tôi nghe chuyện nuôi vịt chạy đồng chuyện bạn bè văn nghệ Trà Vinh thời nay và thời chiếm đóng. Dài theo lời kể của anh tôi càng nghe càng thấy anh em văn nghệ Trà Vinh sao mà dễ thương làm vậy. Vượt lên số phận và hoàn cảnh bằng tâm lực và trí lực của mình họ đã làm nên gương mặt văn học Trà Vinh dày dặn tính cách của một vùng đất từng có tên là phủ Lạc Hóa.

More...

chân dung một số nghệ sĩ diễn ngâm trong đêm Thơ-Nhạc Nguyên Tiêu 2011 .a

By Hồ Tĩnh Tâm

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (103)

Chân thành cám ơn các nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công cho Đêm Thơ - Nhạc Nguyên Tiêu Xuân Tân Mão 2011 của Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Long!

More...

chân dung một số nghệ sĩ diễn ngâm trong đêm Thơ-Nhạc Nguyên Tiêu 2011

By Hồ Tĩnh Tâm

chân dung nghệ sĩ trong đêm thơ Nguyên Tiêu 2011 tại Vĩnh Long.b (103)

Chân thành cám ơn các nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công cho Đêm Thơ - Nhạc Nguyên Tiêu Xuân Tân Mão 2011 của Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Long!

More...

vợ chồng Đậu Viết Hương từ Mỹ Tho qua Vĩnh Long thăm Hồ Tĩnh Tâm

By Hồ Tĩnh Tâm

Đậu Viết Hương và Thục Như thăm Hồ Tĩnh Tâm (6)


Cám ơn vợ chồng Đậu Viết Hương và Thục Như vẫn luôn nhớ tới Hồ Tĩnh Tâm!

More...